Vintage Wooden Potato Masher Tool

100.00 

Vintage Wooden Potato Masher Tool. Dimensions: 52x54x22cm. IN-0074

1 in stock